top of page

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการกำจัดขนด้วยแว๊กซ์

1. ขนควรจะมีความยาวอย่างน้อย 5 มิลลิเมตร 
2. ผิวหนังบริเวณนั้นจะต้องไม่มีแผลการอักเสบ หรือแพ้ง่าย และการแว๊กซ์ไม่เหมาะสำหรับ ผู้เป็นโรคเบาหวานหรือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนของกระแสโลหิต (Circulatory Problem) 
3. ก่อนแว็กซ์ 2 – 3 วันไม่ควรสครัปผิว ทำสปา อบซาวน่า 
4. บริเวณที่จะเข้ารับบริการแว๊กซ์จะต้องไม่โดนความร้อนหรือแดดจัดก่อนเข้ารับบริการ 
5. ถ้ามีปัญหาผิวหนังต้องรักษาให้หายก่อนเข้ารับบริการ

 

*TIP :

- ผิวหนังบริเวณที่จะทำการแว๊กซ์จะต้องไม่แห้งมากจนเกินไป

- งดการทานวิตามินเอก่อนเข้ารับบริการ 3 วัน

PREPARING

FOR A WAX

bottom of page